ภาพกิจกรรม
ธนาคารออมสินเยี่ยมชมกิจการและอวยพรปีใหม่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556ธนาคารออมสินเยี่ยมชมกิจการและอวยพรปีใหม่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 (8)
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 พ.ต.อ.ชโยดม จิตตวิโรจน์ รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ร่วมทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 พ.ต.อ.ชโยดม จิตตวิโรจน์ รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ร่วมทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด (13)
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556 สหกรณ์ประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเพื่อเสวนาปัญหาการหักเงิน ได้รายเดือนของสมาชิกส่งชำระหุ้น-หนี้ สหกรณ์ ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดสุราาฎร์ํธานีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556 สหกรณ์ประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเพื่อเสวนาปัญหาการหักเงิน ได้รายเดือนของสมาชิกส่งชำระหุ้น-หนี้ สหกรณ์ ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดสุราาฎร์ํธานี (20)
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ด.ต.ถานันเดช ชัยสงคราม ประธานกรรมการ พร้อม คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่  ได้เยี่ยมชมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย อ.วิภาวดี  จ.สุราษฎร์ธานี และ มอบคอมพิวเตอร์มูลค่า 100,000.-บาทเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ด.ต.ถานันเดช ชัยสงคราม ประธานกรรมการ พร้อม คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ได้เยี่ยมชมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี และ มอบคอมพิวเตอร์มูลค่า 100,000.-บาท (15)
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 คณะอาจารย์นึกศึกษาวิทยาเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจเยี่ยมชมศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 คณะอาจารย์นึกศึกษาวิทยาเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจเยี่ยมชมศึกษาดูงาน (25)
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555  ท่าน เชาวฤทธิ์  ประเสริฐ์สกุล  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อม คณะผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ คุณสมพร รัตนะ  คุณมานะ สุบรรณ เยี่ยมชม กิจการผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ท่าน เชาวฤทธิ์ ประเสริฐ์สกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อม คณะผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ คุณสมพร รัตนะ คุณมานะ สุบรรณ เยี่ยมชม กิจการผลการดำเนินงาน (18)
สัมมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพยตำรวจภาคใต้ เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2555สัมมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพยตำรวจภาคใต้ เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2555 (34)
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีเด่นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีเด่น (19)
ชสอ.เยี่ยมชมเพื่อประเมินคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีเด่นชสอ.เยี่ยมชมเพื่อประเมินคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีเด่น (7)
บรรยายให้ความรู้นักเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบรรยายให้ความรู้นักเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (27)
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 9 จาก 13
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง