ประกาศ ผลคะแนนการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 ประจำปี 2566
ประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2565
ประกาศ เรื่อง เสนอราคาประกันชีวิต
การเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็น ประธานกรรมการ / กรรมการดำเนินการ / ผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2566
ประกาศ เรื่อง การยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2565
ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น
ประกาศ จัดจ้างพิมพ์ รายงานประจำปี บัตรเลือกตั้ง คูปองลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 พ.ศ.2566
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566
ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้จัดการสหกรณ์
ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น
ประกาศ เรื่อง สหกรณ์หยุดให้บริการสมาชิกในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็นเวลา 1 วัน
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการพักชำระหนี้ ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 1 บาท/ปี ลดส่งค่าหุ้นเหลือ 100 บาท กรณีสมาชิกติดโควิด-19
ประกาศ เรื่อง การผ่อนผันชำระหนี้
ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสมาชิก
ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสมาชิกสมทบ
ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น

ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง
ประธานกรรมการ
 

เข้าสู่ระบบสอบถามข้อมูล


รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
แห่งชาติ ประจำปี 2557

รางวัลนักสหกรณ์ระดับดี
ประเภทนักบริหาร ประจำปี 2559
(ด.ต.วรานนท์  รักษ์หนู)


รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
100 ปีสหกรณ์ไทย 

ประจำปี 2558


รางวัลนักสหกรณ์ดีเด่น
100 ปีสหกรณ์ไทย
ประเภทกรรมการ ประจำปี 2558
(ร้อยตำรวจโทสุวิทย์  มากด้วง)

 
 
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ปี 2557
 
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ปี 2556
 
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ปี 2555
 
รางวัล สหกรณ์ที่สร้างชื่อเสียง
ให้ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจ จาก ชสอ.ตร
 
รางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดีเด่นประจำปี 2555
 

รางวัลสนับสนุนใช้บริการดีเด่น
ของ ชสอ.ประจำปี 2555
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
ของ ชสอ.ประจำปี 2555
 
สหกรณ์ดีเด่น
ระดับจังหวัด ปี 2554
 
สหกรณ์ต้นแบบ ปี 2550
 
โครงการวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559
สนับสนุนกิจกรรม ชสอ.
ด้านสินเชื่อ ประจำปี 2559
สนับสนุนกิจกรรม ชสอ.ตร.
ด้านถือหุ้นอันดับ4
ประจำปี 2559

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

พฤศจิกายน   2565
 จ อ พพฤ ศ สอา
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 

อากาศวันนี้

mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

กรมส่งเสริมสหกรณ์