ประกาศ เรื่อง การรับสมัคร ประธานกรรมการ, กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 50 พ.ศ.2558
ประกาศ เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2557
ประกาศ เรื่อง เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์
ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ประกาศ เรื่องสหกรณ์หยุดให้บริการสมาชิก
ประกาศ เรื่องเสนอราคาประกันชีวิต
ประกาศ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
ประกาศ เรื่องสหกรณ์หยุดให้บริการสมาชิก
ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ประกาศ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ เรื่องการทำประกันชีวิต
ประกาศ หลักเกณฑ์การยื่นกู้และพิจารณาเงินกู้สามัญ
ประกาศ ผลคะแนนผู้สมัครกรรมการ ประจำปี 2557
ประกาศ เรื่องขยายระยะเวลาขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2556
ประกาศ การสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2557
ประกาศ รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2557
ประกาศ เรื่องการรับสมัครกรรมการ,ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2557
ประกาศ เรื่องการขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2556
ประกาศ เรื่องการจัดหาที่ดินเพื่อสร้างสำนักงาน

ด.ต.ถานันเดช  ชัยสงคราม
ประธานกรรมการ
081-5350601

เข้าสู่ระบบสอบถามข้อมูล

 
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
แห่งชาติ ประจำปี 2557
 
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ปี 2557
 
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ปี 2556
 
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ปี 2555
 
รางวัล สหกรณ์ที่สร้างชื่อเสียง
ให้ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจ จาก ชสอ.ตร
 
รางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดีเด่นประจำปี 2555
 

รางวัลสนับสนุนใช้บริการดีเด่น
ของ ชสอ.ประจำปี 2555
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
ของ ชสอ.ประจำปี 2555
 
สหกรณ์ดีเด่น
ระดับจังหวัด ปี 2554
 
สหกรณ์ต้นแบบ ปี 2550

 

อากาศวันนี้

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กันยายน   2557
 จ อ พพฤ ศ สอา
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter