ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิก
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์
ประกาศ เรื่อง จัดจ้างพิมพ์ รายงานประจำปี, บัตรเลือกตั้ง, คูปองลงทะเบียน
ประกาศ เรื่อง สหกรณ์หยุดให้บริการทางการเงิน เป็นเวลา 1 วัน ในวันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2566
ประกาศ เรื่อง การยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2566
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการให้เงินกู้สามัญผู้ประสบภัยโควิด-19
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 พ.ศ.2567
ประกาศ ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพเสริม
ประกาศ เรื่อง โครงการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศ เรื่องการผ่อนชำระหนี้
ประกาศเรื่อง โครงการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศ เรื่อง เสนอราคาประกันชีวิต
ประกาศ เรื่อง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โดยวิธีสอบราคา
ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น
ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสมาชิกสมทบ
ประกาศ เรื่อง การขอรับสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกหน่วยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ เรื่อง สำรวจสมาชิกที่เจ็บป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ (ป่วยติดเตียง)
ประกาศ เรื่อง สำรวจช้อมูลข้าราชการตำรวจที่มีบุตรเป็นเด็กพิเศษ
ประกาศเรื่อง เสนอราคาประกันชีวิต

ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง
ประธานกรรมการ
 

เข้าสู่ระบบสอบถามข้อมูล


รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
แห่งชาติ ประจำปี 2557

รางวัลนักสหกรณ์ระดับดี
ประเภทนักบริหาร ประจำปี 2559
(ด.ต.วรานนท์  รักษ์หนู)


รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
100 ปีสหกรณ์ไทย 

ประจำปี 2558


รางวัลนักสหกรณ์ดีเด่น
100 ปีสหกรณ์ไทย
ประเภทกรรมการ ประจำปี 2558
(ร้อยตำรวจโทสุวิทย์  มากด้วง)

 
 
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ปี 2557
 
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ปี 2556
 
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ปี 2555
 
รางวัล สหกรณ์ที่สร้างชื่อเสียง
ให้ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจ จาก ชสอ.ตร
 
รางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดีเด่นประจำปี 2555
 

รางวัลสนับสนุนใช้บริการดีเด่น
ของ ชสอ.ประจำปี 2555
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
ของ ชสอ.ประจำปี 2555
 
สหกรณ์ดีเด่น
ระดับจังหวัด ปี 2554
 
สหกรณ์ต้นแบบ ปี 2550
 
โครงการวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559
สนับสนุนกิจกรรม ชสอ.
ด้านสินเชื่อ ประจำปี 2559
สนับสนุนกิจกรรม ชสอ.ตร.
ด้านถือหุ้นอันดับ4
ประจำปี 2559

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ตุลาคม   2566
 จ อ พพฤ ศ สอา
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 

อากาศวันนี้

mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

กรมส่งเสริมสหกรณ์