ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการ รับ-จ่าย เงินของสหกรณ์
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลคะแนนผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ/คณะกรรมการชุดที่ 50 ประจำปี 2558
ประกาศ เรื่อง เพิ่มเติม ประกาศการรับสมัคร ประธานกรรมการ,กรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 50 พ.ศ. 2558
ประกาศ เรื่อง เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์
ประกาศ เรื่อง รายชื่อสมาชิกและบุตรที่ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจําปี 2557
ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลายื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2557
ขอเชิญสมาชิกทุกท่านประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมสยามธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ประธาน/ กรรมการ/ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2558
ประกาศ เรื่อง การแจ้งรับเงินปันผล - เฉลี่ยคืน
ประกาศ สหกรณ์หยุดให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก
ประกาศ จัดจ้างพิมพ์รายงานประจำปี,บัตรเลือกตั้ง,คูปองลงทะเบีย
ประกาศ เรื่อง การรับสมัคร ประธานกรรมการ, กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 50 พ.ศ.2558
ประกาศ เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2557
ประกาศ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศยกเลิกระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และ การให้กู้สามัญเพื่อซื้อรถยนต์
ประกาศ เรื่อง เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์
ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ประกาศ เรื่องสหกรณ์หยุดให้บริการสมาชิก

ร.ต.ท.สุวิทย์   มากด้วง
ประธานกรรมการ
086- 5943113

เข้าสู่ระบบสอบถามข้อมูล

 
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
แห่งชาติ ประจำปี 2557
 
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ปี 2557
 
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ปี 2556
 
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ปี 2555
 
รางวัล สหกรณ์ที่สร้างชื่อเสียง
ให้ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจ จาก ชสอ.ตร
 
รางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดีเด่นประจำปี 2555
 

รางวัลสนับสนุนใช้บริการดีเด่น
ของ ชสอ.ประจำปี 2555
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
ของ ชสอ.ประจำปี 2555
 
สหกรณ์ดีเด่น
ระดับจังหวัด ปี 2554
 
สหกรณ์ต้นแบบ ปี 2550

 

อากาศวันนี้

กรมส่งเสริมสหกรณ์

พฤศจิกายน   2557
 จ อ พพฤ ศ สอา
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter