ประกาศ เรื่อง เสนอราคาประกันชีวิต
ประกาศ รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัล ประเภทสมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์
ประกาศ ผลคะแนนเลือกตั้ง กรรมการ ผู้ตรวจสอบ 2564
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564
ประกาศวิธีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพิ่มเติม
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิกข้าราชการบำนาญเข้าร่วมประชุมใหญ่ ประจำปี 2564
ประกาศ เรื่อง กำหนดวิธีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ประกาศ เรื่อง วิธีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565
ประกาศ เรื่อง การยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2564
สหกรณ์หยุดให้บริการทางการเงิน
ประกาศ เรื่อง จัดจ้างพิมพ์ รายงานประจำปี, บัตรเลือกตั้ง, คูปองลงทะเบียน
ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง การกำหนดสิทธิของสมาชิกสมทบ
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการผ่อนผันชำระหนี้

ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง
ประธานกรรมการ
 

เข้าสู่ระบบสอบถามข้อมูล


รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
แห่งชาติ ประจำปี 2557

รางวัลนักสหกรณ์ระดับดี
ประเภทนักบริหาร ประจำปี 2559
(ด.ต.วรานนท์  รักษ์หนู)


รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
100 ปีสหกรณ์ไทย 

ประจำปี 2558


รางวัลนักสหกรณ์ดีเด่น
100 ปีสหกรณ์ไทย
ประเภทกรรมการ ประจำปี 2558
(ร้อยตำรวจโทสุวิทย์  มากด้วง)

 
 
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ปี 2557
 
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ปี 2556
 
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ปี 2555
 
รางวัล สหกรณ์ที่สร้างชื่อเสียง
ให้ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจ จาก ชสอ.ตร
 
รางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดีเด่นประจำปี 2555
 

รางวัลสนับสนุนใช้บริการดีเด่น
ของ ชสอ.ประจำปี 2555
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
ของ ชสอ.ประจำปี 2555
 
สหกรณ์ดีเด่น
ระดับจังหวัด ปี 2554
 
สหกรณ์ต้นแบบ ปี 2550
 
โครงการวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559
สนับสนุนกิจกรรม ชสอ.
ด้านสินเชื่อ ประจำปี 2559
สนับสนุนกิจกรรม ชสอ.ตร.
ด้านถือหุ้นอันดับ4
ประจำปี 2559

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ธันวาคม   2564
 จ อ พพฤ ศ สอา
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 

อากาศวันนี้

mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

กรมส่งเสริมสหกรณ์