ประกาศ เรื่อง จัดซื้อเสื้อสะท้อนแสง, กรวยยางจราจร, กระบองไฟ
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด เรื่อง ขายที่ดิน
รายงานผลคะแนนผู้สมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559
รายงานผลคะแนนผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2559
ประกาศรายชื่อสมาชิกยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2558
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558
ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558
ประกาศ เรื่อง การแจ้งรับเงินปันผล – เฉลี่ยคืน ประจำปี 2558
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559
ประกาศ เรื่อง การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจําปี 2558 (ดาวน์โหลดใบรับทุน)
ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ เรื่อง สหกรณ์หยุดให้บริการทางการเงิน
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 พ.ศ. 2559
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 51 พ.ศ. 2559
ประกาศ เรื่อง จัดจ้างพิมพ์รายงานประจำปี, บัตรเลือกตั้ง, คูปองลงทะเบียน
ประกาศ สอบราคาจัดทำของที่ระลึกประชุมใหญ่
ประกาศ เรื่อง งดรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทวีทรัพย์

ร.ต.อ.สุวิทย์   มากด้วง
ประธานกรรมการ
086- 5943113

เข้าสู่ระบบสอบถามข้อมูล

 
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
แห่งชาติ ประจำปี 2557
 
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ปี 2557
 
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ปี 2556
 
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ปี 2555
 
รางวัล สหกรณ์ที่สร้างชื่อเสียง
ให้ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจ จาก ชสอ.ตร
 
รางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดีเด่นประจำปี 2555
 

รางวัลสนับสนุนใช้บริการดีเด่น
ของ ชสอ.ประจำปี 2555
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
ของ ชสอ.ประจำปี 2555
 
สหกรณ์ดีเด่น
ระดับจังหวัด ปี 2554
 
สหกรณ์ต้นแบบ ปี 2550

 

อากาศวันนี้

กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
 

กุมภาพันธ์   2559
 จ อ พพฤ ศ สอา
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29      
 
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter