ประกาศ เรื่อง สหกรณ์หยุดให้บริการทางการเงิน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ประกาศ เรื่อง เสนอราคาจัดจ้างพิมพ์รายงานประจำปี, บัตรเลือกตั้ง, คูปองลงทะเบียน
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 พ.ศ. 2564
ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิก
ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น
ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสมาชิก
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการพักชำระหนี้เงินต้น
ประกาศ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคไวรัสโควิด-19
ประกาศ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญเพื่อซื้ออาวุธปืนตามโครงการจัดหาอาวุธปืนพกพกสั้นประจำกายพร้อมเครื่องกระสุนปืน เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ (ยี่ห้อ ซิก ซาวเออร์ รุ่น พี 365) ขนาด 9 มม.
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการพักชำระหนี้เงินต้น
ประกาศ เรื่อง เสนอราคาประกันชีวิต
ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ การช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID–19
ประกาศ การยื่นขอกู้เงินฉุกเฉินของสมาชิก (ไฟล์ดาวน์โหลด)
สหกรณ์หยุดให้บริการสมาชิกวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ แจ้งรายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563
ประกาศ การยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจําปี 2562

ด.ต.กษิดิ์เดช วิชัยดิษฐ์
ประธานกรรมการ
081-9794495

เข้าสู่ระบบสอบถามข้อมูล


รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
แห่งชาติ ประจำปี 2557

รางวัลนักสหกรณ์ระดับดี
ประเภทนักบริหาร ประจำปี 2559
(ด.ต.วรานนท์  รักษ์หนู)


รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
100 ปีสหกรณ์ไทย 

ประจำปี 2558


รางวัลนักสหกรณ์ดีเด่น
100 ปีสหกรณ์ไทย
ประเภทกรรมการ ประจำปี 2558
(ร้อยตำรวจโทสุวิทย์  มากด้วง)

 
 
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ปี 2557
 
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ปี 2556
 
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ปี 2555
 
รางวัล สหกรณ์ที่สร้างชื่อเสียง
ให้ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจ จาก ชสอ.ตร
 
รางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดีเด่นประจำปี 2555
 

รางวัลสนับสนุนใช้บริการดีเด่น
ของ ชสอ.ประจำปี 2555
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
ของ ชสอ.ประจำปี 2555
 
สหกรณ์ดีเด่น
ระดับจังหวัด ปี 2554
 
สหกรณ์ต้นแบบ ปี 2550
 
โครงการวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559
สนับสนุนกิจกรรม ชสอ.
ด้านสินเชื่อ ประจำปี 2559
สนับสนุนกิจกรรม ชสอ.ตร.
ด้านถือหุ้นอันดับ4
ประจำปี 2559

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

กันยายน   2563
 จ อ พพฤ ศ สอา
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 

อากาศวันนี้

mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

กรมส่งเสริมสหกรณ์