ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสมาชิกสมทบ
ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น
ประกาศ เรื่อง เสนอราคาประกันชีวิต
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วย
ประกาศ เรื่อง การให้เงินกู้แก่ข้าราชการบำนาญ
ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น
ประกาศ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคไวรัสโควิด-19
ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ เรื่อง เสนอราคาประกันชีวิต
ประกาศ ผลคะแนนการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ / กรรมการดำเนินการ / ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
ประกาศ รายชื่อทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2563
รายงานประจำปีสหกรณ์ ประจำปี 2563
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการพักชำระหนี้เงินต้น
ประกาศ เรื่อง การขยายเวลา การให้เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคไวรัสโควิด- 19
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็น ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
ประกาศ เรื่อง การให้ข้าราชการที่เข้าอบรม หลักสูตร กดต. 53 ปี พักชำระหนี้
ประกาศ เรื่อง การยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2563
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีรับเงินปันผล - เฉลี่ยคืน
ประกาศ เรื่อง สหกรณ์หยุดให้บริการทางการเงิน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ประกาศ เรื่อง เสนอราคาจัดจ้างพิมพ์รายงานประจำปี, บัตรเลือกตั้ง, คูปองลงทะเบียน

ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง
ประธานกรรมการ
 

เข้าสู่ระบบสอบถามข้อมูล


รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
แห่งชาติ ประจำปี 2557

รางวัลนักสหกรณ์ระดับดี
ประเภทนักบริหาร ประจำปี 2559
(ด.ต.วรานนท์  รักษ์หนู)


รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
100 ปีสหกรณ์ไทย 

ประจำปี 2558


รางวัลนักสหกรณ์ดีเด่น
100 ปีสหกรณ์ไทย
ประเภทกรรมการ ประจำปี 2558
(ร้อยตำรวจโทสุวิทย์  มากด้วง)

 
 
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ปี 2557
 
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ปี 2556
 
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ปี 2555
 
รางวัล สหกรณ์ที่สร้างชื่อเสียง
ให้ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจ จาก ชสอ.ตร
 
รางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดีเด่นประจำปี 2555
 

รางวัลสนับสนุนใช้บริการดีเด่น
ของ ชสอ.ประจำปี 2555
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
ของ ชสอ.ประจำปี 2555
 
สหกรณ์ดีเด่น
ระดับจังหวัด ปี 2554
 
สหกรณ์ต้นแบบ ปี 2550
 
โครงการวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559
สนับสนุนกิจกรรม ชสอ.
ด้านสินเชื่อ ประจำปี 2559
สนับสนุนกิจกรรม ชสอ.ตร.
ด้านถือหุ้นอันดับ4
ประจำปี 2559

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

มีนาคม   2564
 จ อ พพฤ ศ สอา
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 

อากาศวันนี้

mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

กรมส่งเสริมสหกรณ์