ประกาศ เรื่อง การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจําปี 2558 (ดาวน์โหลดใบรับทุน)
ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ เรื่อง สหกรณ์หยุดให้บริการทางการเงิน
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 พ.ศ. 2559
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 51 พ.ศ. 2559
ประกาศ เรื่อง จัดจ้างพิมพ์รายงานประจำปี, บัตรเลือกตั้ง, คูปองลงทะเบียน
ประกาศ สอบราคาจัดทำของที่ระลึกประชุมใหญ่
ประกาศ เรื่อง งดรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทวีทรัพย์
ประกาศ เรื่อง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้
ประกาศ เรื่อง เสนอราคาประกันชีวิต
ประกาศ เรื่อง สหกรณ์หยุดให้บริการสมาชิก ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
ประกาศ เรื่อง การคิดดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากประจำ 12 เดือน และ 24 เดือน
ประกาศ เรื่อง เสนอราคาประกันชีวิต
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการทำประกันชีวิต
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมประจำเดือน
ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการ รับ-จ่าย เงินของสหกรณ์

ร.ต.ท.สุวิทย์   มากด้วง
ประธานกรรมการ
086- 5943113

เข้าสู่ระบบสอบถามข้อมูล

 
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
แห่งชาติ ประจำปี 2557
 
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ปี 2557
 
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ปี 2556
 
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ปี 2555
 
รางวัล สหกรณ์ที่สร้างชื่อเสียง
ให้ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจ จาก ชสอ.ตร
 
รางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดีเด่นประจำปี 2555
 

รางวัลสนับสนุนใช้บริการดีเด่น
ของ ชสอ.ประจำปี 2555
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
ของ ชสอ.ประจำปี 2555
 
สหกรณ์ดีเด่น
ระดับจังหวัด ปี 2554
 
สหกรณ์ต้นแบบ ปี 2550

 

อากาศวันนี้

กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
 

ตุลาคม   2558
 จ อ พพฤ ศ สอา
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter