ประกาศ เรื่อง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้
ประกาศ เรื่อง เสนอราคาประกันชีวิต
ประกาศ เรื่อง สหกรณ์หยุดให้บริการสมาชิก ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
ประกาศ เรื่อง การคิดดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากประจำ 12 เดือน และ 24 เดือน
ประกาศ เรื่อง เสนอราคาประกันชีวิต
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการทำประกันชีวิต
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมประจำเดือน
ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการ รับ-จ่าย เงินของสหกรณ์
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลคะแนนผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ/คณะกรรมการชุดที่ 50 ประจำปี 2558
ประกาศ เรื่อง เพิ่มเติม ประกาศการรับสมัคร ประธานกรรมการ,กรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 50 พ.ศ. 2558
ประกาศ เรื่อง เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์
ประกาศ เรื่อง รายชื่อสมาชิกและบุตรที่ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจําปี 2557
ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลายื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2557
ขอเชิญสมาชิกทุกท่านประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมสยามธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ประธาน/ กรรมการ/ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2558
ประกาศ เรื่อง การแจ้งรับเงินปันผล - เฉลี่ยคืน
ประกาศ สหกรณ์หยุดให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก

ร.ต.ท.สุวิทย์   มากด้วง
ประธานกรรมการ
086- 5943113

เข้าสู่ระบบสอบถามข้อมูล

 
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
แห่งชาติ ประจำปี 2557
 
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ปี 2557
 
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ปี 2556
 
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ปี 2555
 
รางวัล สหกรณ์ที่สร้างชื่อเสียง
ให้ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจ จาก ชสอ.ตร
 
รางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดีเด่นประจำปี 2555
 

รางวัลสนับสนุนใช้บริการดีเด่น
ของ ชสอ.ประจำปี 2555
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
ของ ชสอ.ประจำปี 2555
 
สหกรณ์ดีเด่น
ระดับจังหวัด ปี 2554
 
สหกรณ์ต้นแบบ ปี 2550

 

อากาศวันนี้

กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
 

กรกฎาคม   2558
 จ อ พพฤ ศ สอา
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter