ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการและอาชีพเสริมแก่สมาชิก โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพเสริมหลักสูตรการทำปาท่องโก๋ น้ำเต้าหู้สังขยา และงานประดิษฐ์ของชำร่วย ให้กับสมาชิกเมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการและอาชีพเสริมแก่สมาชิก โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพเสริมหลักสูตรการทำปาท่องโก๋ น้ำเต้าหู้สังขยา และงานประดิษฐ์ของชำร่วย ให้กับสมาชิก (30)
วันที่ 30 เมษายน 2566 ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ศรัญญู ชำนาญราช ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย คุณจิราวลัย ชำนาญราช ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการ ตำรวจและลูกจ้างประจำ ณ โรงแรมสยามธานีวันที่ 30 เมษายน 2566 ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ศรัญญู ชำนาญราช ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย คุณจิราวลัย ชำนาญราช ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการ ตำรวจและลูกจ้างประจำ ณ โรงแรมสยามธานี (28)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สหกรณ์ทุกภาคส่วนและขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องใน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สหกรณ์ทุกภาคส่วนและขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566"  (20)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดทำโครงการช่วยเหลือสมาชิกกรณีเจ็บป่วยและทุพพลภาพสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดทำโครงการช่วยเหลือสมาชิกกรณีเจ็บป่วยและทุพพลภาพ (15)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมกับชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมบุตรสมาชิกที่เป็นเด็กพิเศษ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัว พร้อมได้มอบเงินตามโครงการช่วยเหลือเด็กพิเศษรายละ 10,000 บาทสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมกับชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมบุตรสมาชิกที่เป็นเด็กพิเศษ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัว พร้อมได้มอบเงินตามโครงการช่วยเหลือเด็กพิเศษรายละ 10,000 บาท (18)
เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพให้กับข้าราชการบำนาญเมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพให้กับข้าราชการบำนาญ (25)
เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบเมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบ (20)
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมกับเทศบาลตำบลวัดประดู่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลวัดประดู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมกับเทศบาลตำบลวัดประดู่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลวัดประดู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยช (23)
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ โรงแรมบรรจงบุรี  ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ศรัญญู ชำนาญราช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ โรงแรมบรรจงบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ศรัญญู ชำนาญราช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (52)
วันที่ 18 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง“การดำรงชีวิตประจำวันในวัยเกษียณ”โดยได้มี ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง รองประธานกรรมการ ชสอ, ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ วันที่ 18 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง“การดำรงชีวิตประจำวันในวัยเกษียณ”โดยได้มี ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง รองประธานกรรมการ ชสอ, ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  (22)
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 14
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง