เมื่อ 26 ธันวาคม 2558 สหกรณ์ฯได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร
img_4101
img_4111
img_4113
img_4117
img_4126
img_4128
img_4132
img_4137
img_4141
img_4143
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง