เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ได้มีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสวัสดิการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด
img_4741
img_4748
img_4750
img_4751
img_4753
img_4754
img_4757
img_4758
img_4760
img_4761
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง