วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
surat_0065
surat_0066
surat_0067
surat_0068
surat_0069
surat_0070
surat_0071
surat_0072
surat_0073
surat_0074
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 7 จาก 8
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง