วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
surat_0001
surat_0002
surat_0003
surat_0004
surat_0006
surat_0007
surat_0008
surat_0010
surat_0011
surat_0012
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 8
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง