วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
surat_0055
surat_0056
surat_0057
surat_0058
surat_0059
surat_0060
surat_0061
surat_0062
surat_0063
surat_0064
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 6 จาก 8
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง