วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
surat_0045
surat_0046
surat_0047
surat_0048
surat_0049
surat_0050
surat_0051
surat_0052
surat_0053
surat_0054
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 5 จาก 8
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง