วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
surat_0025
surat_0026
surat_0027
surat_0028
surat_0029
surat_0030
surat_0031
surat_0032
surat_0033
surat_0034
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 3 จาก 8
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง