วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
surat_0013
surat_0014
surat_0015
surat_0016
surat_0017
surat_0018
surat_0020
surat_0021
surat_0022
surat_0023
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 8
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง