วิธีการเข้าระบบสอบถามข้อมูล

1. ติดต่อสหกรณ์ เพื่อขอรับรหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน/
2. สมาชิกที่ได้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว สามารถเข้าใช้งานระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก
ได้ที่  
http://www.suratpolice-coop.com/
3. ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ เมนูทางด้านขวา จะมีหัวข้อ เข้าสู่ระบบสอบถามข้อมูล
4. ป้อนรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน

 - ช่องที่ 1 ป้อนรหัสผู้ใช้
- ช่องที่ 2 ป้อนรหัสผ่าน
- ปุ่มที่ 3  ปุ่มเข้าสู่ระบบ
- ข้อมูลล่าสุด ณ... คือ วันที่และเวลาของรายการที่ถูกปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ที่แสดงบนเว็บไซต์
หากเป็นรายการหลังจากวันที่และเวลานี้จะไม่มีข้อมูลแสดง ต้องรอการปรับปรุงข้อมูล 

กรณีที่ไม่แสดงวันที่และเวลา ระบบสอบถามข้อมูลจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้
ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลล่าสุด ณ... แสดงสถานะ "Converting Data" (ดังภาพข้างล่างนี้) แสดงว่าระบบกำลังปรับปรุงข้อมูล
ให้รอสักครู่ ประมาณ 10 นาที และกดปุ่ม F5 ถ้าสถานะได้แสดงวันที่และเวลา ระบบจึงสามารถใช้งานได้ตามปกติ หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้อีก กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ อีกครั้ง (ระยะเวลาการปรับปรุงข้อมูล ขึ้นกับความเร็วอินเตอร์เน็ต และปริมาณข้อมูล)


5. หากป้อนรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง จะเข้าสู่ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง