ประกาศ เสนอราคาจ้างพิมพ์ รายงานกิจการ บัตรเลือกตั้ง คูปองลงทะเบียน

        ด้วย คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด มีความประสงค์ จัดพิมพ์รายงานประจำปี บัตรเลือกตั้ง คูปองลงทะเบียน เพื่อใช้ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562หากท่านมีความประสงค์จะเสนอการให้บริการ  ให้ส่งข้อมูลเสนอราคาให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ซึ่งมีข้อมูลประกอบดังนี้
 
        1. รายงานประจำปี 2562
                1. พิมพ์รายงานประจำปี 2562  จำนวน 1,500  เล่ม  ขนาดเล่ม  19.5 x 27.5 ซม.   
                2. ปกหน้า – ปกหลัง  ปั้มตัวหนังสือนูน เคลือบอัด UV กระดาษอาร์ตมันหนา 210  แกรม
                3. เนื้อหาใช้กระดาษอาร์ต  ความหนา  80  แกรม  
                4. เนื้อหาพิมพ์สีน้ำเงิน จำนวน 140  หน้า 
                5. เนื้อหาพิมพ์  4  สี   จำนวน  60  หน้า 
 
        2. บัตรเลือกตั้งและคูปอง
                1. บัตรเลือกตั้งกรรมการ                 จำนวน  90   เล่ม    เล่ม@  50  ใบ 
                1. บัตรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ     จำนวน  90   เล่ม    เล่ม@  50  ใบ
                1. คูปองลงทะเบียนมี 4 ส่วน 4 สี       จำนวน  95   เล่ม    เล่ม@  50  ใบ
 
        กำหนดยื่นเสนอราคาจ้าง ตั้งแต่วันที่  10 -24 กันยายน 2562 ในวันทำการปกติตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.  ณ  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข  077-201164-5  ในวันและเวลาราชการ
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง