ประกาศ เรื่อง ขาย / ให้เช่าที่ดิน

     ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด มีความประสงค์ ขาย/ให้เช่าที่ดิน ของสหกรณ์จำนวนเนื้อที่รวม 1 ไร่ 34.2 ตารางวา (434.2 ตารางวา) ที่ดินอยู่ติดกับลานจอดรถสถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด โทรศัพท์ 077-201164, 089-4739990, 081-9794495
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง