ข่าวประกาศสหกรณ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
11 ประกาศ ผลคะแนนการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ/ กรรมการดำเนินการ/ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
12 ประกาศ ปรับปรุงบัญชีของสหกรณ์
13 ประกาศ รายชื่อสมาชิกขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561
14 แนวทางการปฏิบัติในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่ และลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ประจำปี 2561
15 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
16 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็น ประธานกรรมการ/กรรมการดำเนินการ/ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
17 ประกาศ การยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจําปี 2561
18 การแจ้งรับเงินปันผล - เฉลี่ยคืน
19 ประกาศ จัดจ้างพิมพ์รายงานประจำปี, บัตรเลือกตั้ง, คูปองลงทะเบียน
20 ประกาศ การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ
 
หน้า 2 จาก 16

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง