วันที่ 20 กันยายน 2559 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศึกษาข้อหามูลสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน เพื่อนำไปเผยแพร่เป็นสหกรณ์ต้นแบบ และเป็นตัวอย่างให้กับสหกรณ์อื่น
_mg_5887
_mg_5888
_mg_5889
_mg_5890
_mg_5891
_mg_5892
_mg_5893
_mg_5894
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง