เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ. สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด   ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคลให้การดำเนินงานของสหกรณ์มีความก้าวหน้า เพื่อความสุข ความเจริญ มีความเป็นอยู่ที่ดี ของสมาชิกสหกรณ์ทุกๆคน

img_0760
img_0764
img_0766
img_0781
img_0784
img_0786
img_0790
img_0791
img_0796
img_0808
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง