เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557  เวลา 11.00 น. คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จำกัด  และ เวลา 15.30 น.คณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด เพื่อสร้างเครือข่ายสหกรณ์พันธมิตร แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปพํฒนาสหกรณ์ต่อไป

img_9552
img_9553
img_9554
img_9556
img_9557
img_9558
img_9559
img_9560
img_9561
img_9562
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง