เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557  ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด  และผู้จัดการ ธนาคารแลนด์แอนเฮาส์ เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับทางสถาบันการเงิน และจัดหาแห่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ เพื่อบริหารเงินกู้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง

img_9526
img_9529
img_9530
img_9533
img_9535
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง