เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายจัดการในจังหวัดชุมพร เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ตามโครงการ  “ศึกษาดูงานการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น” โดยได้มี ร้อยตำรวจโท สุวิทย์  มากด้วง ประธานกรรมการ ได้บรรยาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ “การดำเนินการอย่างไรถึงได้สหกรณ์ดีเด่น” เพื่อให้สหกรณ์ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบถึงการพัฒนาและการนำพาสหกรณ์สู่ความสำเร็จเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ  ต่อไป

 
img_9293
img_9295
img_9301
img_9304
img_9305
img_9308
img_9322
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง