เมื่อวันที่ 23.03.56 สหกรณ์ประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเพื่อเสวนาปัญหาการหักเงินได้รายเดือนของสมาชิกส่งชำระหุ้น-หนี้ สหกรณ์ ณ ห้องประชุมตำรวจภููรจังหวัดสุราษำร์ธานี

img_0293
img_0294
img_0296
img_0298
img_0304
img_0312
img_0315
img_0319
img_0331
img_0333
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง