เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555  ท่าน เชาวฤทธิ์  ประเสริฐ์สกุล  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
พร้อมคณะผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ คุณสมพร รัตนะ  คุณมานะ สุบรรณ เยี่ยมชม กิจการผลการดำเนินงาน

img_8036
img_8037
img_8040
img_8041
img_8044
img_8045
img_8046
img_8047
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 2
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง