3 กรกฏาคม 2555 ด.ต.วรานนท์ รักษ์หนู รองประธานฯ และผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  ได้ไปบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิธีการสหกรณ์แก่เด็กนักเรียนตำรวจตระเเวนชายแดนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้่ค่ายวิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
img_5921
img_5923
img_5924
img_5925
img_5926
img_5930
img_5932
img_5933
img_5934
img_5935
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 3
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง