26 มิถุนายน 2555 ร.ต.ต.สุวิทย์ มากด้วง ประธานฯพร้อมคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด และ คุณสมพร รัตนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมเดินทางไปมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์มูลค่า 100,000.-บาท  เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี    ตามโครงการส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์และสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งกำหนดไว้ทั้งหมด 4 โรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ 3 ตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้

img_5706
img_5708
img_5716
img_5722
img_5743
img_5745
img_5746
img_5749
img_5755
img_5757
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 6
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง