สหกรณ์ได้จัดโครงการพัฒฯาคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯโดยจัดอบรมติวเข้มให้ความรู้เพิ่มเติมในทุกด้านวิชา จากสถาบันติวลูกพ่อขุนและคณาจารย์ผู้ทรงวุฒิ  เพื่อให้สมาชิกสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ และสมาชิกที่เตรียมตัวเพื่อสอบเข้าอบรมบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2555
2
5
dsc04218
dsc04220
dsc04221
dsc04224
img_3663
img_3666
img_3670
img_3676
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 4
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง