ด.ต.สุวิทย์ มากด้วง ประธานกรรมการฯเป็นตัวแทนรับโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคใต้ ประจำปี 2554 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จากนายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา ในวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555  ณ สำนักงานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
img_3798
img_3800
img_3802
img_3804
img_3809
img_3811
img_3813
img_3814
img_3817
img_3819
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 4
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง