เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555   พล.ต.ท.สันติ  เพ็ญสูตร  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8    และ ด.ต.สุวิทย์ มากด้วง ประธานฯ
พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ผู้จัดการฯ  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานีจำกัด  มอบกระเช้าเยี่ยม ด.ต.ประพจน์ เทียมสานุจิตต์
สมาชิกสังกัด สภ.ชัยบุรี   ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี     เนื่องจากได้รับอุบัติเหตุโดนวัตถุระเบิด ในขณะปฏิบัติหน้าที่
t1
t2
t3
t4
t5
t22
w1
w2
w3
w4
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง