เมื่อวันจันทร์ ที่   24   พฤษภาคม  2553   ด.ต.เสรี  กลับวิลา  ประธานกรรมการ พร้อม คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง  อ.ไชยา   จ.สุราษฎร์ธานี   และมอบคอมพิวเตอร์มูลค่า 100,000.-บาท เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน  และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ตามโครงการส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์และสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามแผนกลยุทธ์ ซึ่งกำหนดไว้ทั้งหมด 4 โรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
dsc01280.1
dsc01284.1
dsc01286.1
dsc01288.1
dsc01290.1
dsc01296.1
dsc01304.1
dsc01305.1
dsc01306.1
dsc01307.1
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 3
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง