วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สหกรณ์ทุกภาคส่วนและขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566" เพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" และเพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาคุณขององค์ผู้ให้กำเนิด"สหกรณ์" และส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ให้ตระหนักถึงคุณค่าและศรัทธาในระบบสหกรณ์ ณ โรงแรมบรรจงบุรี
S__38576140
S__38576142
S__38576145
S__38576146
S__38576147
S__38576148
S__38576149
S__38576151
S__38576153
S__38576155
S__38576157
S__38576158
S__38576159
S__38576160
S__38576160_0
S__38576161
S__38576161_0
S__38576165
S__38576168
S__38576169
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง