สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมกับชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมบุตรสมาชิกที่เป็นเด็กพิเศษ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัว พร้อมได้มอบเงินตามโครงการช่วยเหลือเด็กพิเศษรายละ 10,000 บาท พร้อมสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวซึ่งในปี 2566 มีบุตรสมาชิกทั้งหมด 27 ราย 

IMG_9275
IMG_9282
IMG_9289
IMG_9301
IMG_9310
IMG_9315
IMG_9326
IMG_9350
IMG_9356
IMG_9357
IMG_9368
IMG_9370
IMG_9382
IMG_9388
IMG_9391
IMG_9404
IMG_9413
IMG_9414
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง