เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพให้กับข้าราชการบำนาญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกษียณอายุได้เรียนรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง  การปรับตัว และวางแผนการดำเนินชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ  ซึ่งจะทำให้ผู้เกษียณอายุสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความสุข  และสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข

IMG_8894
IMG_8899
IMG_8900
IMG_8905
IMG_8908
IMG_8913
IMG_8945
IMG_8946
IMG_8971
IMG_8994
IMG_8996
IMG_9001
IMG_9004
IMG_9006
IMG_9017
IMG_9027
IMG_9032
IMG_9043
IMG_9046
IMG_9049
IMG_9055
IMG_9061
IMG_9066
IMG_9067
IMG_9083
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง