วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ โรงแรมบรรจงบุรี  ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ศรัญญู ชำนาญราช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

DSC_1238
DSC_1240
DSC_1254
DSC_1271
DSC_1275
DSC_1312
DSC_1313
DSC_1328
DSC_1339
DSC_1342
DSC_1343
DSC_1367
DSC_1370
DSC_1410
DSC_1416
DSC_1427
DSC_1432
DSC_1452
DSC_1456
DSC_1464
DSC_1474
DSC_1514
DSC_1542
DSC_1571
DSC_1580
DSC_1589
DSC_1595
DSC_1618
DSC_1624
DSC_1631
DSC_1669
DSC_1676
DSC_1682
DSC_1688
DSC_1762
DSC_1764
DSC_1766
DSC_1769
DSC_1784
DSC_1810
DSC_1854
DSC_1884
DSC_1890
DSC_1913
DSC_1914
DSC_1954
DSC_1955
DSC_1956
DSC_1957
DSC_1958
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง