วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ณ โรงแรมบรรจงบุรี และสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
SURAT_641220_01
SURAT_641220_02
SURAT_641220_03
SURAT_641220_04
SURAT_641220_05
SURAT_641220_06
SURAT_641220_07
SURAT_641220_08
SURAT_641220_09
SURAT_641220_10
SURAT_641220_11
SURAT_641220_12
SURAT_641220_13
SURAT_641220_14
SURAT_641220_15
SURAT_641220_16
SURAT_641220_17
SURAT_641220_18
SURAT_641220_19
SURAT_641220_20
SURAT_641220_21
SURAT_641220_22
SURAT_641220_23
SURAT_641220_24
SURAT_641220_25
SURAT_641220_26
SURAT_641220_27
SURAT_641220_28
SURAT_641220_29
SURAT_641220_30
SURAT_641220_31
SURAT_641220_32
SURAT_641220_33
SURAT_641220_34
SURAT_641220_35
SURAT_641220_36
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง