สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมกับชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี นำโดย คุณ ธิชา พลพินิจ และคณะแม่บ้าน  เยี่ยมบุตรสมาชิกที่เป็นเด็กพิเศษ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือบุตรสมาชิกซึ่งเป็นเด็กพิเศษ  และสิ่งของจำเป็น ตามโครงการฯ ประจำปี 2564 ซึ่งในปี 2564 มีบุตรสมาชิกทั้งหมด 16 ราย สหกรณ์มอบให้รายละ10,000 บาท 
 
1
2
6
7
8
9
10
11
12
13
31
41
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง