วันที่ 10 มิถุนายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด โดย ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง ประธาน และคณะกรรมการแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกทั้งส่วนของสหกรณ์และธนาคารออมสิน ร่วมกันประชุมเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อให้สมาชิกและครอบครัวสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุข ผลการประชุมทางฝ่ายสหกรณ์ขอให้ทางธนาคารตัดดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกให้เหลือเฉพาะเงินต้นที่คงค้าง ฝ่ายธนาคารรับข้อมูล และจะสำรวจว่าสมาชิกแต่ละรายมีหนี้เหลือเท่าใด เพื่อให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการและทางสหกรณ์จะได้ช่วยเหลือสมาชิกต่อไป

IMG_5593
IMG_5594
IMG_5595
IMG_5599
IMG_5602
IMG_5603
IMG_5604
IMG_5605
IMG_40651
IMG_40661
IMG_40671
IMG_40681
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง