26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ ปีนี้ครบรอบ 105 ปีสหกรณ์ไทย ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันรำลึกถึงพระบิดาสหกรณ์ และทำบุญอุทิศบุญกุศล พระท่านบอกว่าขอให้ สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน มีความสุข ความเจริญ และขอแสดงความยินดีกับ สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านตะกรบ ที่ได้รับรางวัลเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคใต้ในปีนี้ ขอให้ประสบความสำเร็จ ก้าวหน้า เป็นที่พึ่งของสมาชิกต่อไป

SURAT_640226_01
SURAT_640226_02
SURAT_640226_03
SURAT_640226_04
SURAT_640226_05
SURAT_640226_06
SURAT_640226_07
SURAT_640226_08
SURAT_640226_09
SURAT_640226_10
SURAT_640226_11
SURAT_640226_12
SURAT_640226_13
SURAT_640226_14
SURAT_640226_15
SURAT_640226_16
SURAT_640226_17
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง