วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการแล้ว เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่ข้าราชการตำรวจบำนาญ  ณ ห้องประชุม 2 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

IMG_5488
IMG_5490
IMG_5498
IMG_5504
IMG_5510
IMG_5512
IMG_5514
IMG_5517
IMG_5526
IMG_5535
IMG_5537
IMG_5548
S__7659679
S__7659717
S__7659750
S__19767301
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง