วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ฐากูร เนตรพุกกะณะ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
SURAT_621116_11
SURAT_621116_12
SURAT_621116_13
SURAT_621116_14
SURAT_621116_15
SURAT_621116_16
SURAT_621116_17
SURAT_621116_18
SURAT_621116_19
SURAT_621116_20
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 6
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง