วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ฐากูร เนตรพุกกะณะ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
SURAT_621116_11
SURAT_621116_12
SURAT_621116_13
SURAT_621116_14
SURAT_621116_15
SURAT_621116_16
SURAT_621116_17
SURAT_621116_18
SURAT_621116_19
SURAT_621116_20
SURAT_621116_21
SURAT_621116_22
SURAT_621116_23
SURAT_621116_24
SURAT_621116_25
SURAT_621116_26
SURAT_621116_27
SURAT_621116_28
SURAT_621116_29
SURAT_621116_30
SURAT_621116_31
SURAT_621116_32
SURAT_621116_33
SURAT_621116_34
SURAT_621116_35
SURAT_621116_36
SURAT_621116_37
SURAT_621116_38
SURAT_621116_39
SURAT_621116_40
SURAT_621116_41
SURAT_621116_42
SURAT_621116_43
SURAT_621116_44
SURAT_621116_45
SURAT_621116_46
SURAT_621116_47
SURAT_621116_48
SURAT_621116_49
SURAT_621116_50
SURAT_621116_51
SURAT_621116_52
SURAT_621116_53
SURAT_621116_54
SURAT_621116_55
SURAT_621116_56
SURAT_621116_57
SURAT_621116_58
SURAT_621116_59
SURAT_621116_60
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง