วันที่ 21 กันยายน 2562 สหกรณ์ได้จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์สมาชิกกลุ่มเกษียณอายุราชการ  ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.อภิชาติ  บุญศรีโรจน์  ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ  และ ได้มี พ.ต.ต.หญิงธนภร  นาคพันธ์  สว.ฝอ. ภ.จว.สุราษฎร์ธานี  บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการต่างๆในส่วนของทางราชการ และจัดให้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น รวมถึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ รับฟังความคิดเห็นของสมาชิก  เพื่อนำมากำหนดแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์ตามหลักการมีส่วนร่วม ของสมาชิก  
 
surat_620921_01
surat_620921_02
surat_620921_03
surat_620921_04
surat_620921_05
surat_620921_06
surat_620921_07
surat_620921_08
surat_620921_09
surat_620921_10
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง