วันที่ 26 มีนาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ให้การต้อนรับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์  ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การบริหารงานสหกรณ์ซึ่งกันและกัน

IMG_2551
IMG_2553
IMG_2554
IMG_2556
IMG_2557
IMG_2559
IMG_2561
IMG_2564
IMG_2565
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 2
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง