วันที่ 26 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์สมาชิกกลุ่มเกษียณอายุราชการ ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี มาเป็นประธานพิธีเปิดและ ร.ต.อ.วารินทร์ บันยี รรท.สว.การเงิน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี มาบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง สวัสดิการต่างๆ โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดสายตา ตรวจต้อกระจก และอื่นๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆในส่วนของทางราชการ และของสหกรณ์ รับทราบผลการดำเนินงาน รับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์ตามหลักการมีส่วนร่วม ของสมาชิก  
 
img_1917
img_1930
img_1933
img_1935
img_1936
img_1937
img_1942
img_1944
img_1948
img_1957
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 3
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง