วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย ท่านสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ในโอกาสมาศึกษาดูงาน เยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การบริหารงานสหกรณ์ซึ่งกันและกัน

img_1557
img_1558
img_1560
img_1561
img_1563
img_1566
img_1568
img_1576
img_1580
img_1582
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง