วันที่ 6 เมษายน 2561 ช่วงเช้า สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด นำโดย ท่านอัมพร ฉันทรัตน์ ประธานและคณะ มาเยี่ยมชม แนะนำแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างสหกรณ์ // ช่วงบ่าย ให้การต้อนรับ ท่าน รศ.วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในโอกาสมาเยี่ยมเยียน แนะนำ สอบถามข้อมูล ของสหกรณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน
img_1301
img_1311
img_1312
img_1314
img_1315
img_1320
img_1321
img_1323
img_1331
img_13291
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง