วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมกับ  สหกรณ์ทุกภาคส่วน และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้กำหนด  จัดกิจกรรมเนื่องในงาน  “วันสหกรณ์แห่งชาติ  ประจำปี  พ.ศ. 2561” เพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ  "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย"  และเพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาคุณขององค์ผู้ให้กำเนิด"สหกรณ์" และส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ให้ตระหนักถึงคุณค่าและศรัทธาในระบบสหกรณ์  ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ให้สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกัน 

cats
img_0743
img_0745
img_0758
img_0761
img_0762
img_0785
img_0786
img_0787
img_0796
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 3
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง