เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่สมาชิก ในเรื่องการขับขี่รถบนท้องถนนให้เกิดความปลอดภัยและถูกกฎจราจร เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการแก่สมาชิก โดยให้สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกมาให้ความรู้และสอบใบอนุญาตขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ นอกสถานที่ให้แก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อไป

surat_600907_01
surat_600907_02
surat_600907_03
surat_600907_04
surat_600907_05
surat_600907_06
surat_600907_07
surat_600907_08
surat_600907_09
surat_600907_10
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 3
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง