วันที่ 12 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสตูลจำกัด เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการบริหารงาน การจัดสวัสดิการ เพื่อนำไปปรับใช้กับสหกรณ์ 

img_1398
img_1399
img_1401
img_1404
img_1411
img_1414
img_1429
img_1440
img_1450
img_1453
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง