วันที่ 27 มกราคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้สนับสนุน คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องรับ- ส่งโทรสาร ให้แก่ สภ.โมถ่าย สภ.ท่าชนะ สภ.เสวียด สภ.บ้านนาสาร สภ.ขุนทะเล สภ.พุนพิน ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฎิบัติงานแก่ข้าราชการตำรวจ
img_0378
img_0380
img_0382
img_0383
img_0385
img_0386
img_0390
img_0392
img_0394
img_0395
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง