โครงการอาวุธปืน

โครงการอาวุธปืน ดูรูปภาพได้ที่นี้ alt [Download]

เอกสารประกอบ ใบมอบฉันทะ/ใบมอบอำนาจ alt [Downlond]

หมายเหตุ   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด โทร.077-201164-5


โครงการอาวุธปืน ของสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดูรูปภาพได้ที่นี้ alt [Download]
โครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นและปืนยาว 
ดูรูปภาพได้ที่นี้ alt [Download]

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง