วันที่ 10 มิถุนายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด โดย ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง ประธาน และคณะกรรมการแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกทั้งส่วนของสหกรณ์และธนาคารออมสิน ร่วมกันประชุมเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อให้สมาชิกและครอบครัวสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุข ผลการประชุมทางฝ่ายสหกรณ์ขอให้ทางธนาคารตัดดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกให้เหลือเฉพาะเงินต้นที่คงค้าง ฝ่ายธนาคารรับข้อมูล และจะสำรวจว่าสมาชิกแต่ละรายมีหนี้เหลือเท่าใด เพื่อให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการและทางสหกรณ์จะได้ช่วยเหลือสมาชิกต่อไป

IMG_40671
IMG_40681
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 2
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง